Αρχαϊκή εποχήHome ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Up
Περσικοί πόλεμοι

Αρχαϊκή εποχή (800- 479)         

Παρουσίαση PowerPoint

Άσκηση Σωστό - Λάθος

 Διάφορες ασκήσεις στους περσικούς πολέμους 1

Ασκήσεις εμπέδωσης στους περσικούς πολέμους 2

 

 

  • Η ηγεμονία της Αθήνας

Συμπλήρωση κενών

Σωστό - λάθος , πολλαπλής επιλογής