Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση των προτάσεωνHome ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Up

Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση των προτάσεων

Άσκηση επιλογής της σωστής απάντησης.

                                                                                                   Αντώνης Πηλαβάκης

 

Στις παρακάτω προτάσεις να βρεις το είδος της σύνταξης

( ασύνδετο σχήμα παρατακτική σύνδεση υποτακτική σύνδεση).