Να διακρίνετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς τη δομή τους