Να διακρίνετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς το περιεχόμενο τους .