Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς την ποιότητα τους